Garanti

9fc69755-7090-4eba-b214-8b8d1fcec795_635631358759775743.jpg  

5 års fabriksgaranti!

 

Som Mitsubishi ejer får du en attraktiv garantiordning:

  • 5 års mekanisk garanti / 100.000 km
  • 5 års garanti på lak / 100.000 km 
  • 12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring

Mekanisk Garanti

Mitsubishi Motors yder 5 års garanti / 100.000 km, som varetages af den sælgende Mitsubishi forhandler.

Garantien træder i kraft fra køretøjets første indregistreringsdato (hvis køretøjet sælges uindregistreret regnes fra købsdatoen) og omfatter reparationer forårsaget af materiale- eller fabrikationsfejl.

Sådanne fejl vil vederlagsfrit blive afhjulpet ved reparation eller udskiftning af de defekte dele, såfremt fejlen er konstateret og udbedret indenfor den angivne garantiperiode på et autoriseret Mitsubishi værksted.

En forudsætning herfor er, at køretøjet er vedligeholdt efter de af Mitsubishi Danmark udarbejdede og til enhver tid gældende retningslinier.

Der kan accepteres en afvigelse fra de i servicehæftet angivne serviceintervaller på +/- 500 km eller +/- 1 måned.

Garantien dækker ikke leje af bil, anden befordring, hotelophold, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Dele og komponenter, der indgår i køretøjets normale vedligeholdelse, er ikke omfattet af Mitsubishi Motors garanti. Det drejer sig bl.a. om filtre, remme, tændrør, bremsetromler og bremsebelægninger samt viskerblade.

Garantien bortfalder såfremt der er tale om normal slitage/vedligeholdelse, mangler som skyldes misbrug eller forsømmelse, køretøjet ikke er vedligeholdt som foreskrevet af Mitsubishi Danmark, uautoriseret indgriben, defekt opstået som følge af monterede dele/tilbehør, som ikke er godkendt af Mitsubishi Danmark eller årsagen i øvrigt ikke kan henføres til materiale- eller fabrikationsfejl.

Garanti på lak

Mitsubishi Motors yder 5 års garanti / 100.000 km regnet fra 1. registreringsdato (for uindregistrerede køretøjer regnes fra købsdatoen) og dækker fabrikations- og materialefejl på karrosseriets lak. Fabrikationsfejl, som fandtes på køretøjet ved levering og således ikke er opstået efterfølgende, skal udbedres inden 6 måneder fra første registrering.

En forudsætning for ovenstående er, at køretøjet har fået alle årlige karrosserieftersyn udført rettidigt på et autoriseret Mitsubishi værksted, samt at opståede lakskader er forårsaget af fabrikations- eller materialefejl.

Garantien dækker ikke korrosion forårsaget af trafikskader, ydre påvirkninger, misbrug eller ændringer af køretøjet, udgiter til leje af bil, anden befordring, hotelophold, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Karrosserieftersyn skal udføres hver 12. måned regnet fra bilens første registreringsdato (hvis bilen er solgt uindregistreret regnes fra bilens købsdato) hos et autoriseret Mitsubishi værksted. En afvigelse på +/- 2 måneder kan accepteres.

Garanti ved gennemtæring

Mitsubishi Motors yder 12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af karrosseriets pladedele. Garantien gælder fra bilens første indregistreringsdato (for uindregistrerede biler regnes fra bilens købsdato). Undtaget fra denne garanti er dele, som er påskruet råkarrosseriet, f.eks. viskerarme, sidespejle, dørhåndtag, kofangere, tagbøjler, soltag etc.

Disse dele vil som hovedregel følge den mekaniske garanti (5 år / 100.000 km).

En forudsætning for at denne garanti er gældende er, at køretøjet har fået alle årlige karrosserieftersyn udført rettidigt på et autoriseret Mitsubishi værksted. Såfremt der indenfor garanti perioden konstateres indefra kommende gennemtæring, påhviler det dit autoriserede Mitsubishi værksted at reparere eller udskifte den gennemtærede karrosseridel uden omkostninger for dig.

Karrosserieftersyn skal udføres hver 12. måned regnet efter bilens første indregistreringsdato (hvis bilen er solgt uindregistreret regnes fra købsdatoen) hos et autoriseret Mitsubishi værksted. En afvigelse på +/- 2 måneder kan accepteres. Det er ejerens pligt at indbringe køretøjet til karrosserieftersyn.